Voorpublicatie 2

Beste TTCV-ers,

De vorige keer had ik het over de terugkeer van de Intergame. Ooit het clubblad van eerst TTCV/Rath, toen TTCV/Nedlin en later TTCV/Van Herwaarden. Ik schreef over schrijf-jeuk die ontstaan was door Covid-19, maar ook dat het woord ‘clubblad’ plaats zou maken voor ‘verenigingsblad’.

Waarom?

Bij het woord ‘club’ ontstond bij mij spontaan het inmiddels alom bekende woord ‘bubbel’. Terugkijkend op de afgelopen jaren hebben we namelijk een ontwikkeling gezien waarin allerlei groepen binnen TTCV al ver vóór de komst van vijand Covid in een soort van eigen ‘bubbel’ terecht waren gekomen.

Onderlinge contacten met andere ‘bubbels’ werden steeds schaarser en Covid beperkte dat helemáál tot een minimum. Door dat  ‘bubbelige’ weten velen binnen TTCV nauwelijks wat er in die ándere bubbels gebeurt. Uitermate jammer. Een vereniging gaat pas echt leven bij ‘kruisbestuiving’. Als contacten verder gaan dan eigen clubjes binnen de club. Als de een ook wat voor de ander kan betekenen. Tenminste, dat is mijn overtuiging…

Vereniging

Dat woord ‘vereniging’ betekent iets heel anders dan ‘club’. Bij ‘vereniging’ denk ik direct aan SAMEN. Iets dat trouwens ook in het werkwoord ‘verenigen’ zit opgesloten. Zonder meteen de leraar uit te hangen (die ik natuurlijk wél ben) vind ik dat werkwoorden leuke woorden zijn. Omdat je er …juist ja…mee kunt werken. SAMEN aan ‘vereniging’ werken, hoe mooi klinkt dat?

Website

Een heel goed middel daarvoor is een website. Vandaar dat we die compleet vernieuwd hebben. Hulde aan webmasters Han en Maarten! Zo’n website is tegenwoordig bijna van ‘levensbelang’. Bezoekers krijgen meteen informatie over onze vereniging. Het levert snel nieuwe leden op, als je een en ander goed aanpakt. We zien het nu bij de jeugd. Het is een plek waar gezamenlijke informatie gedeeld kan worden. Vandaar ook de gedachte aan een verenigingsblad…

Uitproberen

Wat een verenigingsblad nog aan een website kan toevoegen wil ik graag uitproberen. Vervolgens kan ieder lid voor zichzelf of groepsgewijs bepalen of het meerwaarde heeft. En of we er mee door gaan natuurlijk. Mijn idee is voorlopig gebaseerd op iets gemeenschappelijks, gezelligs, leerzaams, humoristisch’, verhalends, sportiefs. Of zoiets. Ingezonden, bij elkaar gezocht, bij elkaar passend (bijv. thematisch). Niet per se actueel. Dat komt op de homepage (zichtbaar wanneer je de website opent). Geen uitslagen, standen en dergelijke (staan straks wekelijks al op de site bij ‘jeugd’ of ‘senioren’. Ook geen nieuwtjes, daarvoor is ‘nieuws’…

Redactie?

Gaan we werken met een redactie? Niet echt. De beide webmasters (Han en Maarten dus) en ik zullen de inhoud bij elkaar gaan schrapen of vormgeven. Daarbij zullen we leden verrassend gaan benaderen, maar natuurlijk kan/mag elk lid zorgen voor spontane bijdragen. Graag zelfs!

 

Wordt dus wéér vervolgd…

Hans van der Wijst