Veilig sporten

“Veilig Sporten” betekent het creëren van een fysiek veilige omgeving voor de deelnemers aan een sport. Met name kinderen hebben daarbij de bijzondere aandacht.

Het begint bij een vereniging bij het stellen van basisregels voor de sociale veiligheid (omgangsregels), waaraan iedereen zich behoort te houden. Noem het normen en waarden of huisregels die bij TTCV gelden. Daarnaast moet er beleid zijn ter voorkoming van misbruik en ongewenste intimiteiten.

Voor het geheel heeft TTCV een beleidsplan opgesteld, waarin beschreven een gedragscode, aanstellingsbeleid van diegenen die jeugdleden onder hun hoede hebben, een meldprotocol bij voorvallen, de vertrouwenspersonen die voor de club hun diensten verlenen en niet op de laatste plaats de sancties door de vereniging.

Het beleid is vastgesteld in februari 2016 en is op te vragen bij de vertrouwenspersoon of het bestuur van TTCV.

Vertrouwenspersoon veilig sporten:

Jan van der Lans 
0413-343248
ttcvvanderlans@gmail.com