Accommodatiecommissie

De accommodatie commissie is verantwoordelijk voor het reguliere onderhoud van de gehele accommodatie, wat inhoudt het jaarlijkse onderhoud van o.a. vloeren, daken en installaties, maar geeft ook adviezen aan het bestuur inzake het verbeteren van het complex. Denk hierbij o.a. aan energiebesparende maatregelen. Verder worden aanpassingen aan het gebouw opgepakt en uitgevoerd. Gelukkig worden deze werkzaamheden door verschillende vrijwilligers uitgevoerd, zodat de commissie niet alles zelf hoeft uit te voeren, maar stuurt e.e.a. uiteraard wel aan.
Tevens heeft deze commissie de taak om de verhuur van de zaal aan o.a. scholen te regelen en af te stemmen.

Functie Naam Telefoon Emailadres
Commissielid Aris van Galen 06-53757617 apvgalen@kpnmail.nl
Commissielid Martijn Smulders 06-10907428 info@martijnstimmerwerken.nl
Commissielid Erik ter Heide 06-42103584 erik@ter-heide.net