Barcommissie

Tafeltennissers zijn vaak enkele uren intensief lichamelijk bezig in de sportaccommodatie; zowel op een trainingsavond als tijdens een competitiewedstrijd. Het moge duidelijk zijn dat deze inspanning dorstig en hongerig maakt. De vereniging voorziet in die behoeften door middel van de bar waar, tegen een redelijke vergoeding, allerlei dranken en etenswaren beschikbaar zijn.

Om dit in goede banen te leiden, heeft TTCV een barcommissie in het leven geroepen (3 personen). Deze commissie heeft o.a. de volgende taken:

  • Zicht houden op alle voorraden en tijdig inkopen van drank en etenswaren.
  • Het verwerken van allerlei afval: plastic, papier, karton, glas en frituurvet. Het spreekt vanzelf dat dit afval milieuvriendelijk afgevoerd wordt.
  • Het regelen van barpersoneel gedurende de openingstijden van de accommodatie. Alle barmedewerkers zijn leden van de vereniging en zij doen dit werk vrijwillig.
  • Zicht houden op de financiën van de bar, zowel met betrekking tot de inkoop als de verkoop. Hierover wordt verantwoording afgelegd aan het bestuur, met name aan de penningmeester.
Functie Naam Telefoon Emailadres
Coördinator Marcel van Grootel 06-50730745 bar@ttcv.nl
Commissielid Henk Coppens 06-31316921 henkcoppens@ziggo.nl
Commissielid Robert Verhoeven 06-22760740 r.a.a.verhoeven@home.nl