Technische commissie

Een van de belangrijkste taken van de TC is het bevorderen van de tafeltennissport in het algemeen.
Voor TTCV dienen we als cultuurbewakers van de vereniging.
De TC zorgt voor begeleiding/training van zowel de jeugd als senioren. De recreanten vormen een zelfstandige groep maar kunnen indien gewenst een beroep doen op de TC.
Tevens is de TC verantwoordelijk voor de team samenstelling en opgave m.b.t. de competitie en de contacten met de NTTB.
De TC verzorgt ook de aanschaf van tafeltennismaterialen zoals kleding, tafels, balletjes en indien gewenst frames en rubbers.

Functie Naam Telefoon Emailadres
Coördinator Ton van Doorn 06-38929132 tondoorn@gmail.com
Wedstrijdsecretaris Martijn Kamstra 06-82525304 wedstrijdsecretaris@ttcv.nl
Materiaalbeheer en inkoop Ton van Doorn 06-38929132 tondoorn@gmail.com
Commissielid Omar BahiJ
Commissielid Joey Chen